Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy

Kuntalaisten hyvinvoinnin turvaaminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostaminen Essotelta ei poista kunnan vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista. Kunnan edunvalvonnalla on turvattava peruspalvelujen säilyminen lähipalveluina.

Lisätään osaamista ja vahvistetaan palvelujen välistä yhteistyötä mm. varhaiskasvatuksessa, koulutoimessa, nuorisotyössä ja työllisyydenhoidossa.

Tärkeää on elämänlaatu, terveyden lisäksi taloudellinen turvallisuus, osallisuuden ja merkityksellisyyden tunne.