Hyvinvointialueen tehtäviä

 1. Perusterveydenhuolto

  Vahvistamme ennalta ehkäisevää ja oikea-aikaista lähipalvelua.

 2. Erikoissairaanhoito

 3. Sosiaalihuolto

  Monialainen palvelu ja turva tarpeiden mukaisesti.

 4. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

  Tärkeää on yhteistyö kunnan ja yhteisöjen kanssa.

 5. Työikäisten palvelut

 6. Ikääntyneiden palvelut

  Tuetaan omaishoitoa ja tehostetaan kotihoidonhoidon palveluja. Tuettu palveluasuminen vähentää tehostetun palveluasumisen tarvetta.

 7. Mielenterveys – ja päihdepalvelut

 8. Vammaispalvelut

 9. Oppilas- ja opiskelijahuolto

  Läheinen yhteistyö kunnan sivistystoimen kanssa.

 10. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

  Järjestöjen osallistaminen ja kuntalaisten om aktiivisuus.

 11. Palo- ja pelastustoimi

  Ensiapu/-hoito yhdessä terveyspalvelujen kanssa monipuolisena nopean palvelun yksikkönä.

Hyvinvointialue vastaa meidän arkisista asioista

 • Sosiaali-ja terveyspalvelujen saatavuus ja yhteensovittaminen paranevat
 • Oikea-aikainen hoitoon pääsy turvataan
 • Palveluja kehitetään käyttäjälähtöisesti
 • Ensihoito on nopeaa ja tehokasta