Kunnan strategia

Valtuuston hyväksymän strategia on kunnan keskeisin suunnitelma, miten päätöksentekoa, suunnittelua ja toiminnan kehittämistä johdetaan. Tällä strategialla valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Vuosittain tehtävä talousarvio ja toimintasuunnitelma on yksityiskohtaisempi ja strategian mukainen.