Lapset ja nuoret

Sanna Marinin hallituksen päätökset vaikuttavat Mäntyharjun tulevaisuuteen ja mäntyharjulaisten hyvinvointiin.

• Oikeus päivähoitoon ja varhaiskasvatusmaksujen alentaminen
Kaikille lapsille varmistetaan tasa-arvoinen lähtötilanne.
Varhaiskasvatus on hyvä startti opintielle.

 Maksuton toisen asteen koulutus, oppivelvollisuusiän nostaminen
Nuorten mahdollisuus rakentaa omaa tulevaisuuttaan paranee. Merkittävä vaikutus syrjäytymisen ehkäisemisessä.

• Työllisyyden kuntakokeilu
Mäntyharju voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ja työllisyydenhoidolla kuntamme elinvoiman kehittämiseen. Valtio rahoittaa toimintaa. Mäntyharjussa on oma viranhaltija vastaamassa tehtävistä.

Työllisyyden kuntakokeilu on merkittävä satsaus nuorten työllistymiseen. Mäntyharjun nuortenpaja ja etsivänuorisotyö tukevat mäntyharjulaisten nuorten pääsyä työelämään.