Maarit Orava 145

Olen 41 -vuotias sairaanhoitaja Mäntyharjusta

 • Hoitotyötä olen tehnyt vuodesta 2003olen toiminut Essotella hoitotyön varahenkilöstössä
  • kokemusta alueen kuntien palveluista
  • vanhus- ja vammaispalvelut sekä kuntoutus- ja tukipalvelut ovat vahvaa osaamisaluetta
 • Olen toiminut Essotella JHL:n pääluottamusmiehenä
  • perehtynyt koko Essoten alueen toimintaan ja hallintoon

Harrastuksiani on muun muassa lentopalloilu, musiikki/laulaminen, lava- ja countrytanssi sekä koirien kanssa puuhailu.

Minun arkinen työni

Työssäni Essoten kotihoidossa kohtaan päivittäin apua tarvitsevia ihmisiä. Heille oikea-aikainen, ennaltaehkäisevä tuki ja jokaisen tarpeiden mukainen palvelu on tärkeä.

Peruspalvelut tarvitaan lähipalveluina, niiden turvaaminen ja kehittäminen on vaikuttavaa ja kustannustehokasta.

Varatyösuojeluvaltuutettuna kannan huolta hoitohenkilökunnan jaksamisesta. Työolosuhteet ja työpaineiden ovat haastavat. Työntekijöiden mahdollisuutta onnistua on parannettava vaativassa työssä.

Olen toiminut Essoten JHL:n pääluottamusmiehenä. Alueen toiminta ja hallinto ovat tuttua. Essoten toiminta on painottunut keskussairaalan kehittämiseen ja palvelujen keskittämiseen.

Peruspalvelujen painoarvoa ja vaikuttavuutta ei ole huomioitu riittävästi. Lähipalvelujen parantamisella ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tiiviimmällä yhteistyöllä edistetään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia kustannustehokkaasti.

Hyvinvointialueen valtuustossa

Valtuutetut päättävät koko hyvinvointialueen asukkaiden tasapuolisista, oikea-aikaisista palveluista. Valtuusto vastaa toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto valitsee hyvinvointialueen hallituksen ja johtavat virkamiehet. Valtuusto valvoo niiden toimintaa hyväksymänsä strategian ja hallintosäännön mukaisesti.

Yksikin valtuutettu voi vaikuttaa yhteistyöllä, aktiivisuudella ja perehtymällä asioihin. Valtuutetut edustavat koko hyvinvointialuetta ja hoitavat tehtävänsä kaikkien asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tähän työhön pyrin ja lupaan tehdä sen täydellä sydämellä.

Tärkeimmät tavoitteeni

 • Ennaltaehkäisevän ja oikea-aikaisen lähipalvelun vahvistaminen
 • Monialainen palvelu ja turva tarpeiden mukaisesti: sosiaalihuolto ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • Tehostetaan kotihoidon palveluja ja tuetaan omaishoitoa
 • Ensihoidosta, palo- ja pelastuspalveluista monialainen, tehokas ja nopea palveluyksikkö

SINÄ VALITSET

OLEN KOKO SYDÄMELLÄ MUKANA