Parannamme hyvinvointia, teemme tulevaisuutta

Aluevaaleissa sinä valitset hyvinvointialueen valtuustoon osaavat ja yhteistyökykyiset valtuutetut päättämään sinun tarvitsemistasi jokapäiväisistä palveluista. Valittu valtuusto vastaa toiminnasta ja taloudesta.

Hyvinvointialueen valtuuston ensimmäisiä tehtäviä ovat: Hyvinvointialueen hallituksen, johtajan ja johtoryhmän valinta, hyvinvointialueen hallitus ja viranhaltijat vastaavat toiminnasta valtuuston hyväksymien hallintosäännön ja strategian mukaisesti.

Mäntyharjulaisten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, miten strategiassa määritellään peruspalvelujen ennalta ehkäisevät, oikea-aikaiset lähipalvelut. Hyvät lähipalvelut ovat kustannustehokkaita. Yhteistyö kunnan toiminnan kanssa on tärkeä.

Miten sinä haluat parantaa mäntyharjuisten hyvinvointia, Mäntyharjun tulevaisuutta?