Timo Kuoksa

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

En ole pessimisti, joka vaipuu synkkyyteen ja jättää tekemättä. Tunnen ja tunnustan kunnan tämän hetken ongelmat ja tilanteen.

Perusteeton optimismi ei auta. Se on toiveajattelua, joka ei ole valmis muuttamaan tilannetta. Luotan mahdollisuuteen muuttaa ja tehdä paremmin. Teemme työtä, meillä on toivoa.

Oma vahvuuteni on kuntatalous. On nähtävä pitemmälle tulevaisuuteen. En ennusta tai arvioi, vaan lasken ja analysoin. Laskelmani ovat tarkkoja ja ne auttavat osaltaan myös kunnan taloushallintoa.

Kuntaa johdetaan/ohjataan kokonaisuutena, lähtökohtana  kuntastrategia

Valtuusto päättää kuntastrategiassa (37 §) kunnan toiminnan ja talouden  pitkän aikavälin tavoitteista. Se tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston  toimikaudessa.

Strategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Kaikkien kuntalaisten osallisuuden edistämisen tulisi olla yksi keskeisistä kunnan strategisista tavoitteista

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat  asiat;

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet  kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty  tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa  olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta  alijäämää;

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden  noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;

Voit ottaa yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai asiaa tarkastuslautakunnalle.

timo.kuoksa@mantyharju.fi

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *