Työllisyys ja elinvoima

Rakennetaan tehokkaat ja kattavat tietoliikenneyhteydet. Etätyön mahdollisuuksia parannetaan.

Työvoiman ja osaamisen kokonaisuus vaikuttaa oleellisesti kunnan kestävän kasvun edellytyksiin tulevina vuosina. Täsmäkoulutusta ja jatkuvaa oppimista tuetaan.

Kunta on aktiivinen yhteyksien rakentaja ja tuki yritysten kasvussa ja kehittämishankkeissa. Kummitoiminta, sparraava koulutus sekä yhteydet tutkimuslaitoksiin ja rahoittajiin ovat monelle pienyrittäjälle tärkeitä. Kunnan on toimittava tasapuolisesti ja suora taloudellinen tuki on kiellettyä.